Condicions d'entrega

El transport del seu paquet

Tots els paquets sran recollits a la seu central de l'AGV Carrioners.es, previ avís d'aquesta al client mitjançant correu electrònic o SMS, per la qual cosa no existeixen despeses ni sobrecàrregs en l'import de la comanda realitzada.

Totes les entregues es realitzaran en el termini de 7 dies comptant a partir del dia d'entrada del material en el magatzem de l'AGV Carrioners.es.