junta directiva 1/2014 de data 15/02/2014

 En aquesta Junta Directiva, el primer de tot, es recorda a tots els socis la composició actual dels grups i les tasques que s’han d’assignar a cada grup, que són: Grup A: Antoni Aguilar Torres, Abdullah Malikyar, Miquel Morlà Mascaró Grup B: Tomas Adrover Galmés, Jaume Jaume Estelrich, Ramon Artigues Mascaró, Jaume Bassa Burgdorf Grup […]

junta directiva 2/2012 de data 13 d’octubre de 2012

En aquesta Junta, entre d’altres temes, es va tractar els següents punts: Baixa socis AGV Carrioners.es Es comunicà a tots els socis les renúncies presentades per Mateu Santandreu i Tofol Llinàs, els quals per motius personals no seguiran com a socis de la nostra associació. Proposta modificació estatuts AGV respecte a la incorporació de nous […]

junta directiva 3/2011 de 16 de juliol de 2011

Amb data 16/07/2011 va tenir lloc la tercera Junta Directiva de l’Associació Gastronòmica i Vinícola Carrioners.es a Can Collet, Son Carrió. En aquesta Junta, entre d’altres temes, es van tractar les properes Juntes que es celebraran el mes de setembre i octubre. La primera es va acordar convidar al grup de Portenyos com a VIPS, […]

junta directiva 2/2011 de 24 de juny de 2011

En aquesta Junta, entre d’altres temes, es va tractar els diferents actes públics que organitzarà l’associació durant aquest any 2011, així com també es posa damunt la taula les directrius a seguir per a l’elaboració del vi Arri i Arri2 d’aquest any. Com a tema a destacar, es varen definir les directrius que hauran de […]