qui som?

L’Associació Gastronòmica i Vinícola Carrioners.es està formada pels següents socis

Miquel Manresa Massanet Miquel Mascaró Melis Abdullah Malikyar

Miquel Manresa Massanet
President i soci fundador
mmanresa@carrioners.es

Miquel Mascaró Melis
Vicepresident i soci fundador
mmascaro@carrioners.es

Nofre Garcia Prohens
Secretari i soci
ngarcia@carrioners.es
Jaume Bassa Burgdorf

Tomas Adrover Galmés

Antoni Aguilar Torres
Jaume Bassa Burgdorf
Tresorer y soci fundador
jbassa@carrioners.es
Tomàs Adrover Galmés
Socio fundador
tadrover@carrioners.es
Antoni Aguilar Torres
Soci fundador
aaguilar@carrioners.es
Ramón Artigues Mascaró Mateu Pascual Font Miquel Morlà Mascaró
Ramón Artigues Mascaró
Soci fundador
rartigues@carrioners.es
Miquel Caldentey Caldentey
Soci fundador
mcaldentey@carrioners.es
Miquel Morlà Mascaró
Soci fundador
mmorla@carrioners.es
Antoni Santandreu Galmés Mateu Pascual Font Abdullah Malikyar
Antoni Santandreu Galmés
Soci fundador
asantandreu@carrioners.es
Mateu Pascual Font
Soci
mpascual@carrioners.es
Abdullah Malikyar
Soci
abi@carrioners.es
Abdullah Malikyar Mateu Pascual Font
 Pedro Villalta Menchen
Soci
pvillalta@carrioners.es
 Ramón Galmés García
Soci
rgalmes@carrioners.es