que és l’agv…

L’Associació Gastronòmica i Vinícola Carrioners.es està formada per un grup d’amics, els quals fa ja uns quants anys que estan immersos en la cultura i el món del vi amb la finalitat d’impulsar, promoure i desenvolupar la cultura vinícola a Son Carrió.

 AGVCarrioners

Des dels seus inicis, començarem amb il·lusió i treball que donaren com a resultat l’elaboració del primer vi, l’any 2006. Malgrat els pocs recursos amb els quals es disposava, la seva elaboració va ser tot un èxit, creant així la marca coneguda ja per tots anomenada Arri.

El 16 d’octubre de 2010, després d’uns anys de funcionament, es va formalitzar aquesta Associació redactant els primers estatuts, on es posa de manifest els objectius de l’Associació, així com també els drets i deures de tots els seus membres.

Actualment, l’Associació està formada per 15 socis, dels quals 10 tenen la consideració de socis fundadors. Aquests es reunèixen cada cert temps amb la finalitat de planificar i proposar nous actes i/o iniciatives per a la consecució dels objectius de l’Associació.

Les finalitats concretes de l’Associació Gastronòmica i Vinícola Carrioners.es són:

  • Aprendre les tècniques gastronòmiquees i vinícoles així com també la seva divulgació.
  • Assessorar i defensar l’art gastronòmic i vinícola en la població de Son Carrió i els seus voltants.
  • Promoure i difondre aquesta riquesa.
  • Propiciar i estimular en un ambient sa i de bon humor, les relacions d’amistat i companyerisme entre els membres de l’Associació.

Des dels seus inicis, començarem amb il·lusió i treball que donaren com a resultat l’elaboració del primer vi, l’any 2006. Malgrat els pocs recursos amb els quals es disposava, la seva elaboració va ser tot un èxit, creant així la marca coneguda ja per tots anomenada Arri.

El 16 d’octubre de 2010, després d’uns anys de funcionament, es va formalitzar aquesta Associació redactant els primers estatuts, on es posa de manifest els objectius de l’Associació, així com també els drets i deures de tots els seus membres.

Actualment, l’Associació està formada per 15 socis, dels quals 10 tenen la consideració de socis fundadors. Aquests es reunèixen cada cert temps amb la finalitat de planificar i proposar nous actes i/o iniciatives per a la consecució dels objectius de l’Associació.