/

junta directiva 2/2012 de data 13 d’octubre de 2012


En aquesta Junta, entre d’altres temes, es va tractar els següents punts:

  1. Baixa socis AGV Carrioners.es

Es comunicà a tots els socis les renúncies presentades per Mateu Santandreu i Tofol Llinàs, els quals per motius personals no seguiran com a socis de la nostra associació.

  1. Proposta modificació estatuts AGV respecte a la incorporació de nous socis

S’acorda, per unanimitat de tots els socis presents, la modificació dels estatuts de l’associació en els següens termes:

– Es podran proposar nous socis de l’AGV Carrioners.es als socis fundadors reunits a tal efecte, els quals decidiran per votació i majoria simple l’acceptació de les propostes de noves incorporacions.

– Es manten sense modificació el límit de membres de l’AGV Carrioners.es, essent aquest de 36 socis com a màxim.

– Els nous socis no tindran la consideració de socis fundadors i per tant, no podran participar en les votacions d’incorporacions de nous socis però si podran proposar aquestes incorporacions perquè siguin sotmeses a votació.

  1. Planificació sopar col·laboradors bar de les festes de Sant Miquel 2012

S’acorda per unanimitat de tots els assistents, l’organització d’un sopar de tots els mebres de l’AGV Carrioners.es juntament amb totes les persones que col·laboraren en l’organització i funcionament del bar de les festes de Son Carrió. La data d’aquest sopar està per determinar. En aquest sopar els socis no podran dur convidats.

  1. Planificació sopar de germanor amb l’associació Es Grumets de Felanitx

S’acorda per unanimitat de tots els assistents, l’organització del sopar de germanor pel proper dissabte, 24 de novembre de 2012. Es comunicarà aquesta data als representants de l’associació Es Grumets per confirmar la seva assistència. Resta pendent de determinar la data de reunió dels socis de l’AGV per planificar i organitzar aquest sopar de germanor.

  1. Situació econòmica actual de l’AGV Carrioners.es

El secretari de l’AGV exposa la situació econòmica de l’associació, així com també els resultats econòmics obtinguts al bar de les festes de Son Carrió i la previsió de futures despeses corrents en aquest exercici.

  1. El·laboració Arri 2012

S’acorda per unanimitat de tots els assistents, sol·licitar la confirmació del preu final del vi a el·laborar per a l’any 2012 amb la bodega Galmés i Ribot, deixant obertes noves possibilitats de visites a altres bodegues o estudi d’altres ofertes.

  1. Precs i preguntes

En Pedro Llodrà presenta la seva renúncia com a soci de l’AGV Carrioners.es, alegant motius personals. Es deixa la possibilitat de reincorporació futura per mor dels motius exposats.

N’Antoni Aguilar proposa la incorporació com a nous socis de l’AGV en Mateu Font i n’Abdulah. Per votació unànime de tots els socis presents, s’aproven aquestes incorporacions passant ambdues persones a tenir la consideració de socis de l’AGV Carrioners.es amb efectes del dia de la data.

N’Antoni Aguilar proposa celebrar el divendres, dia 16 de novembre, el segon aniversari de l’AGV Carrioners.es. En Miquel Mascaró proposa aquest mateix dia per celebrar les eleccions del nou president i debatre la possible restructuració dels grups formats per a l’organització dels events de l’AGV.

N’Antoni Aguilar proposa considerar per part de l’AGV, la possibilitat d’el·laboració en un futur d’oli d’oliva, per així promocionar i obrir noves línies d’actuació de l’AGV. Es deixa damunt la taula per poder debatre en la propera reunió.

Com a tema a destacar, es varen definir les directrius que hauran de regir el funcionament del lloc web Carrioners.es, així com també s’assignaren les tasques de manteniment i actualització del perfil de l’associació present a les xarxes socials Facebook, Twiter, Tuenti i Google.

Aquest cop, els encarregats del menú va ésser el grup A, format per Antoni Aguilar, Jaume Adrover i Miquel Morlà (en Joan Vives exclusà la seva assistència).. Aquests ens deleitaren amb una porcella feta al forn de llenya. Dels postres s’encarregà el grup B, format per Tomàs Adrover, Ramon Artigues i Jaume Bassa (Jaume Estelrich excusà la seva assistència), els quals ens oferiren gelat d’ametl·la amb coca de gató.

Els vins que es varen poder degustar i que foren aportats pels socis de l’associació foren:

 

Jaume Adrover Galmés  Mortitx 2011 (Vinyes Mortitx)
Tomàs Adrover Galmés  Molí de Vent 2010 (Jaume Mesquida)
Antoni Aguilar Torres  Arindo 2011 blanc (Rueda)
Ramón Artigues Mascaró  Prado Rey 2007 (Ribera del Duero)
Jaume Bassa Burgdorf  Comenge 2006 (Ribera del Duero)
Miquel Caldentey Caldentey  NO ASSISTEIX – NO APORTA
Jaume Jaume Estelrich  NO ASSISTEIX – NO APORTA
Pedro Llodrà Sansó  Ses Herveres 2004 (Toni Gelabert)
Miquel Manresa Massanet  Glorioso Reserva 2005 (Rioja)
Miquel Mascaró Melis  Acantus 2010 (VT Castilla)
Miquel Morlà Mascaró  Muscat 2011 (Miquel Oliver)
Pedro Nicolau Ribas  Obac 2010 (Binigrau)
Antoni Santandreu Galmés  Angel 2010 (Bodegues Angel Sta. Maria)
Joan Sureda Sureda  Viña Real 2009 (Rioja)
Joan Vives Fullana
 NO ASSISTEIX – NO APORTA
Ramón Galmés Garcia
 Garcia 2011 (Cariñena)
Abdulah  Tianna Bocchoris 2009 (Celler Tianna Negre – Binissalem)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *