junta directiva 2/2012 de data 13 d’octubre de 2012

En aquesta Junta, entre d’altres temes, es va tractar els següents punts: Baixa socis AGV Carrioners.es Es comunicà a tots els socis les renúncies presentades per Mateu Santandreu i Tofol Llinàs, els quals per motius personals no seguiran com a socis de la nostra associació. Proposta modificació estatuts AGV respecte a la incorporació de nous […]