junta directiva 2/2011 de 24 de juny de 2011

En aquesta Junta, entre d’altres temes, es va tractar els diferents actes públics que organitzarà l’associació durant aquest any 2011, així com també es posa damunt la taula les directrius a seguir per a l’elaboració del vi Arri i Arri2 d’aquest any. Com a tema a destacar, es varen definir les directrius que hauran de […]